Home

Nieuws! 180 miljoen euro voor Waardig ouder worden

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft het manifest Waardig ouder worden opgenomen in het regeerakkoord en er maar liefst 180 miljoen euro voor beschikbaar gesteld in de komende kabinetsperiode (2018-2021).

De jaren daarna is er nog eens 30 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dit zal worden besteed aan onder meer een campagne herwaardering van ouderdom, een landelijk actieplan eenzaamheid, versteviging van de respijtzorg en dagbesteding, landelijke vrijwilligersorganisaties, verbetering van de palliatieve zorg, levensbegeleiders en geestelijke verzorging en betere crisiszorg voor ouderen. We willen eenieder bedanken die zich achter het manifest heeft geschaard! We zijn trots op het resultaat en erg blij dat het manifest zo’n prominente plek in de zorgparagraaf heeft gekregen. Wij zullen erop blijven toezien hoe deze 180 miljoen euro zal worden besteed.

Bekijk voor meer informatie deze uitzending van 'Tijd voor MAX'